Koneinsinööritoimiston palveluna lujuuslaskelma

Jos olet tutustunut koneinsinööritoimistojen palveluihin, olet varmaankin huomannut sanan lujuuslaskenta. Lujuuslaskenta on tärkeä asia kun puhutaan tuotesuunnittelusta tai kehityksestä, sillä sen tarkoituksena on varmistaa tuotteen kestävyys, toimivuus ja turvallisuus. Sen tarkoituksena on myös laskea sille optimaaliset valmistuskustannukset, jotta tiedetään onko sitä sellaisenaan kannattavaa lähteä tuottamaan. Näin vältytään turhilta vaiheilta valmistuksessa ja jatkokehittämisessä. Näin suunnittelusta ja valmistuksesta tulee paljon tehokkaampaa ja pitkällä juoksulla edullisempaa. 

 

Mitä lujuuslaskenta on?

Lujuuslaskennalla varmistetaan tuotteen käytön ja materiaalin optimointia, erityisesti kestävyyden kannalta katsottuna. Lujuusoppi on fysiikan ala, jossa lasketaan kiinteiden kappaleiden reagointia ja kestävyyttä ulkoisen ja sisäisen kuormien vaikuttaessa niihin.

Jos materiaali joutuu liian kovan rasituksen alaiseksi, se rikkoutuu. Lujuuslaskennalla varmistetaan että näin ei kävisi.

 

Miten lujuuslaskelmalla käytännössä tehostetaan tuotteen valmistusta

Lujuuslaskelmaa tehdään kuvien kautta, mistä näkyy mitkä tuotteen kohdat tarvitsevat rakenteelta enemmän ja mitkä ei. Eli missä kohtaa painetta on enemmän ja tuotteen materiaalilta vaaditaan enemmän, ja missä kohtaa tuotteessa on ehkä turhaa materiaalia. Näin vältytään turhalta materiaalin käytöltä ja toisaalta tehdään kerralla kestäviä tuotteita. Juurikin monet prototyyppivaiheet jää välistä.

 

Keille lujuuslaskentaa yleensä tehdään

Kenelle koneinsinööritoimistot yleensä näitä palveluita tuottavat?  Yleisimpiä kohteita ovat erilaiset koneet, laitteet, komposiitit ja rakenteet. Voitaisiin sanoa, että sellaiset asiat joiden toimivuudelta odotetaan optimaalisuutta. Koska toimimattomalla koneella ja koneen osalla ei tee mitään, eikä myöskään rakennuksen kantavalla osalla jos sen tukevuuteen ei voi luottaa. Tässä kohtaa voidaan puhua juurikin lujuuslaskennan merkityksestä turvallisuudelle.

Esimerkkejä mihin lujuuslaskentaa voidaan käyttää ovat rakennesuunnittelu, johon voi kuulua esimerkiksi teräsrakennesuunnittelu ja betonirakennesuunnittelu. Rakennesuunnittelu tarkoittaa kun suunnitellaan rakennuksia niin, että niihin valitaan juuri siihen rasitukseen ja olosuhteeseen sopivia materiaaleja. Teräs- ja betonirakenteiden suunnittelulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi siltoja. Kuten voi kuvitella, sillan rakennuksen suunnittelulle asettuu suuret vaatimukset kestävyydelle. Tässä erityisen tärkeää on kuormituksen ja olosuhteiden vaikutuksen laskenta ja sen mukaan optimaalisen materiaalin laskenta. Mutta kuten aiemmin jo mainittu, voi lujuuslaskennan tavoitteena olla myös materiaalin käytön optimointi, jottei käytetä turhaan liikaa materiaalia tuotteen valmistukseen. Jos nämä palvelut kiinnostavat enemmän, voit esimerkiksi täältä saada lisätietoa: Planmec Oy.

minusta

Tuotteiden valmistuksen ja tehtaiden kiehtova maailma

Kiinnostaa sinua miten eri tuotteet on valmistettu? Ja kenties miksi? Tässä blogissa käydään läpi eri tuotteiden valmistustapoja ja myös tehtaita missä niitä valmistetaan. On yllättävän paljon asioita mitä tapahtuu tehtaissa ennen kuin itse tuote on lopullinen ja valmis. Katsotaan myös mitä osaajia eri tuotteiden valmistus vaatii, sekä miksi tiettyjä materiaaleja käytetään ja miten ne ovat valikoituneet tuotteisiin. On mielenkiintoista kastoa mitä materiaaleja olemme käyttäneet vuosituhansia ja mitkä ivat uusimpia materiaali-innovaatiota. Katsotaan myös eri tuotteiden valmistuksen historiaan. Ensimmäiset tehtaat tulivat Suomeen 1600-luvulla. 1800-luvula alkoi paperin ja villan tuotanto ja 1900-kehtiytysta tapahtuikin jo nopeammalla harppauksella. Katsotaan siis miten vuosituhansien sekä satojen muutokset ovat vaikuttaneet eri tuotteiden valmistukeen.

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

7 December 2020
Tämän kertaisessa artikkelissa paneudun talon eristämiseen. Eristäminen tulee kyseeseen paitsi taloa rakentaessa myös vanhaa taloa remontoidessa. Eri

23 January 2020
Hyvin toimiva tuote ei ole usein se ensimmäinen versio siitä. Jotta tuotteessa on otettu kaikki sen toimivuuteen ja kannattavuuteen liittyvät asiat, v

23 January 2020
Käyttö-ja juomakelpoisen veden valmistukseen kuuluu monta vaihetta. Kaikki vedet sisältävät jotain pientä ylimääräistä. Mutta suurin osa näistä ei ole

tag